Chopper EP
Shintaro

Chopper EP

1.Shintaro & Masayoshi Iimori – Chopper
2.Shintaro & HABANERO POSSE – Bargon
3.Shintaro & YGSP – 2 Bros

Released: 2015/12/16

1.Shintaro & Masayoshi Iimori – Chopper
2.Shintaro & HABANERO POSSE – Bargon
3.Shintaro & YGSP – 2 Bros

Released: 2015/12/16